Book Creator

sat razrednika

by Andreja Zelić

Cover

Loading...
Loading...
ISHODI :
goo A.2.1. Ponaša se u skladu s ljudskim pravima u svakodnevnom životu.
goo C.2.1. Sudjeluje u unaprjeđenju života i rada škole.
goo B.2.1. Promiče pravila demokratske zajednice.
uku D.2.2. 2. Suradnja s drugima: Učenik ostvaruje dobru komunikaciju s drugima, uspješno surađuje u različitim situacijama i spreman je zatražiti i ponuditi pomoć.
NASTAVNE METODE: govorenje i slušanje, rad na tekstu, igra
OBLICI RADA :frontalni, individualni, rad u skupini
KORELACIJA: Hrvatski jezik
MEĐUPREDMETNE TEME I DOMENE:

Građanski odgoj i obrazovanje
Domena A - Ljudska prava
Domena C - Društvena zajednica
 
Osobni i socijalni razvoj
Domena A: Ja
Domena B: Ja i drugi
Domena C: Ja i društvo
 
Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije
A. domena − Funkcionalna i odgovorna uporaba IKT-a 
TIJEK NASTAVNOG SATA:

UVODNI DIO SATA


-učenici sjede u krugu i slušaju priču o neobičnom dječaku Antuntunu
-razgovaramo o ponašanju dječaka : Kako se ponaša Antuntun? Kako se ponašaš ti kod kuće, a kako u školi? Što su razredna pravila? Zašto ih se moramo pridržavati ? Pridržava li se Antuntun nekakvih pravila? Razmišlja li o svom ponašanju ? Razmišljaš li ti o svom ponašanju? Kakvo ponašanje želiš u razredu?
Najava cilja sata: Razgovarat ćemo o razrednim pravilima – što ne želimo u našem razredu.
Zapis naslova.
SREDIŠNJI DIO

Što znači pravilo: Poštivat ćemo jedni druge? Kako ćemo to postići? Što ne želimo u našem razredu? (rugati se, tući se, ismijavati se). Što još NE ŽELIMO u našem razredu?
Prijedloge zapisujemo na ploču (možemo zapisivati i u obliku mentalne mape):
·       SVAĐATI SE, TUĆI, GURATI
·       ISMIJAVATI JEDNI DRUGE
·       UNIŠTAVATI I UZIMATI TUĐE STVARI
·       GOVORITI RUŽNE RIJEČI
·       UCJENJIVATI JEDNI DRUGE
PLAN PLOČE:
-igra: Dopiši riječ!
PrevNext