Book Creator

sat razrednika

by Andreja Zelić

Cover

Loading...
Dan kruha - 16.listopada Svjetski dan hrane- integrirani radni dan
Loading...
Međupredmetna tema i domena:
Građanski odgoj i obrazovanje
Domena C - Društvena zajednica

Održivi razvoj
Domena: POVEZANOST
Domena: DOBROBIT

Osobni i socijalni razvoj
Domena C: Ja i društvo

Učiti kako učiti
1. domena: primjena strategija učenja i upravljanja informacijama

Zdravlje
Domena TJELESNO ZDRAVLJE

Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije
A. domena − Funkcionalna i odgovorna uporaba IKT-a 
Odgojno-obrazovna očekivanja:

goo C.2.4. Promiče razvoj školske kulture i demokratizaciju škole.

odr A.2.2. Uočava da u prirodi postoji međudjelovanje i međuovisnost.
odr C.2.3. Prepoznaje važnost očuvanja okoliša za opću dobrobit.

osr C.2.4. Razvija kulturni i nacionalni identitet zajedništvom i pripadnošću skupini.

uku A.2.3.
3. Kreativno mišljenje
Učenik se koristi kreativnošću za oblikovanje svojih ideja i pristupa rješavanju problema.
 
A.2.2.A Razlikuje pravilnu od nepravilne prehrane i razumije važnost pravilne prehrane za zdravlje.

ikt A.2.3. Učenik se odgovorno i sigurno koristi programima i uređajima.
UVODNI DIO SATA :

-učenici objašnjavaju narodne izreke :

“Nema kruha bez motike.”
narodna izreka

“Dobar ko kruh.”
narodna izreka

"Nada je kruh siromaha!"
narodna izreka

"Dobar je kao kruh!"
narodna izreka

"Kruh je to sa sedam kora!"
narodna izreka

"Otišao je u svijet trbuhom za kruhom!"
narodna izreka
Dobar si kao kruh !-Iva
Objašnjenje: Kruh ne može nikome zgriješiti, on je poštenim radom napravljen.

Nema kruha bez motike ! -Matea
Objašnjenje : Bez pšenice nema kruha, a pšenicu treba motikom okopavati.
NAPUTAK:
-pogledaj kako je nastao kruh; Od zrna do kruha
ISHODI LK:
LK A.3.1. Učenik likovnim i vizualnim izražavanjem interpretira različite sadržaje.
LK A.3.2. Učenik demonstrira fine motoričke vještine upotrebom različitih likovnih materijala i postupaka u vlastitom likovnom izražavanju.
LK B.3.1. Učenik povezuje likovno i vizualno umjetničko djelo s osobnim doživljajem, likovnim jezikom i tematskim sadržajem djela.
LK B.3.2. Učenik uspoređuje svoj likovni ili vizualni rad i radove drugih učenika te opisuje vlastiti doživljaj stvaranja.

-učenici crtaju po brašnu , kukuruz, pšenicu, mlin, pekarske proizvode ...
PrevNext