Book Creator

Lektira u nastavi

by Andreja Zelić

Cover

Loading...
Malim koracima do velikih djela
Loading...
Lektira je zabavna ...
Loading...
Osnovna svrha čitanja je unaprijediti čitanje i razumijevanje pročitanog poticanjem čitanja naglas, pridobiti djecu kako bi čitala s voljom i radošću i tako stekla naviku svakodnevnog čitanja, odnosno učenja. Unaprijediti upotrebu informacijsko-komunikacijske tehnologije, razvijati različite vrste pismenosti, poticati istraživačko učenje i kritičko mišljenje. Provedbom projekta važno je poticati dječju znatiželju kako bi se aktivno i kvalitetno uključivala u istraživanje nepoznatog služeći se različitim informacijskim izvorima. Promicati hrvatski identitet.

Cilj:
⋄ promicanje i poticanje čitanja naglas
⋄ unaprjeđivanje čitalačkih sposobnosti i vještina
⋄ razvijanje svijesti o važnosti i utjecaju čitanja naglas
⋄ razvoj različitih vrsta pismenosti
⋄ promocija hrvatske dječje književnosti, jezika, povijesti i kulture
⋄ upoznavanje djela slovenske dječje književnosti, jezika, povijesti i kulture
⋄ bogaćenje vokabulara i razvoj kritičkog mišljenja
⋄ kreativno i suradničko korištenje Informacijsko-komunikacijske tehnologije
⋄ ovladavanje metodama istraživačkog rada
⋄ unapređivanje vještina i sposobnosti javnog nastupa
S učenicima uvježbavati različite tehnike čitanja s ciljem poboljšanja brzine, točnosti i izražajnosti čitanja i razumijevanja pročitanog. Bogatiti učenički vokabular i razvijati kritičko mišljenje. Razvijati njihova znanja i sposobnosti u različitim vrstama pismenosti. Kroz kurikul međupredmetnih tema i uz suvremene metode učenja i poučavanja (prilagođavajući ih različitim stilovima učenja) usmjeravati prema razvoju kompetencija kao međusobno povezanog sklopa znanja, vještina i vrijednosti. Razvijati ljubav prema pisanoj riječi. Upoznavati dječju knjiženost, povijest i kulturu susjedne zemlje. Promovirati hrvatsku dječju književnost, povijest i kulturu. Unaprijediti metode istraživačkog rada i javnog nastupa.
 „Knjiga nije hrana, ali je poslastica.” – Tin Ujević

„Ljudi čitaju kako hoće da čitaju, a ne kako je napisano.” – Miroslav Krleža
Lektira u 1.razredu
PrevNext