Book Creator

Feim operacions amb fraccions?

by Per JOANA MARÍA TORRENS RIGO

Cover

Loading...
Comic Panel 1
INTRODUCCIÓ
Comic Panel 2
Suma i resta de fraccions
Comic Panel 3
Suma i resta de fraccions amb diferent denominador. (Reducció a comú denominador)
Comic Panel 4
Producte d'un nombre natural per una fracció
Comic Panel 5
Multiplicació i divisió de fraccions
Comic Panel 6
La fracció com a divisió
Suma i resta de fraccions AMB EL MATEIX DENOMINADOR
Thought Bubble
Posarem el mateix denominador i sumarem o restarem els numeradors
Suma i resta de fraccions AMB DIFERENT DENOMINADOR
Thought Bubble
I COM HO FEM?
Una altra manera de resoldre l'operació és:

Si els denominadors són diferents, els transformem en fraccions equivalents que tinguin el mateix denominador. Aquest denominador sol ser el mínim comú múltiple dels denominadors que teníem al principi.

PRACTICA !!!!
Triangle;
PrevNext