Book Creator

Rudenėlio pasaka

by Silene Druliene

Cover

Loading...
Loading...
Vilniaus lopšelis-darželis "Pušaitė"
Loading...
Muzikinė istorija, skirta Darželio 30 - mečio jubiliejui
Loading...
"Rudenėlio pasaka"
Loading...
Dalyviai: visi darželio vaikai, jų pedagogai ir meninio ugdymo mokytoja.
Loading...
Vilnius
2021-11-29
Gražiame samanotame Dzūkijos miške, už kalnelio, anapus Ūlos upės, buvo trobelė. Joje gyveno Rudenėlio šeima: Tėtė Rudenėlis, mama Žolynėlė ir miela maža dukrytė Šilo Uoga. Kai tik atšaldavo oras, o voriukai rasotais voratinkliais nuskrisdavo į dangų, į mišką atlėkdavo Šiaurys Vėjas. Jis linksmai pabarbendavo į trobelės langines, stipriau papūtęs išversdavo gėlių vazą, nusikvatodavo, pakutendavo Šilo Uogytės plaukus ir sušukdavo:
- Eiiii, Rudenėli! Aš jau čia!! - ir taip sutratėdavo, kad atrodė dangus nugrius. Rudenėlis, apsidžiaugęs apkabindavo seną draugą ir sušukdavo jam pavėjui:
- Einu einu, jau laikas!
Jis atsinešdavo iš palėpės dažų kibirėlius, mama - paruošdavo teptukus ir anksti ryte jie pakilę kaip paukščiai, išskrisdavo marginti medžių lapų, šakelių, žolynų. Visi miškai, pievos, laukai, virsdavo nuostabia spalvota gražia jūra, kuri ošdavo nuo stipraus ir jau šaltoko išdykėlio vėjo. Gamta puošėsi ir jautėsi nuostabiai, sunokindama paskutines sėklas.
Viena namuose likdavo Šilo Uogelė. Ji buvo nepaprasta. Mokėjo ir suprato ne tik Vėjo, Saulės, Lietaus kalbas, bet ir visų gyvūnų. Turėjo visą mišką nuostabių draugų. Kas rytą, sveikindavosi su Saule, kuri atidundėdavo pas ją Aukso karieta.
- Labas Saule! Kaip gera Tave ir vėl matyti! Paimk ir mane į karietą, labai norėčiau skristi kartu!
- Labas Uogele, šok į vidų, nors Tu ir pati moki skraidyti.
Uogelė su plačia šypsena pašoko ir liuoktelėjo į karietą pas spindulėlius, Saulė pakėlė rankas ir visi nuskrido žadinti miško.
Grįžusi, Šilo Uogelė, labai mėgo suptis ant rudeninių lapų. Ji užšokdavo ant skrendančio lapo, įsispirdavo ir pakildavo virš medžių, apsisukdavo ir kaip paukštis nerdavo žemyn. Taip jai patiko! O kartais, susitikusi spalvotus lapelius, šokdavo kartu rateliu, grojant gražiausiai miško muzikai.
PrevNext