Book Creator

Cazibə qanunu

by Aybəniz Haciyeva

Cover

Loading...
Loading...
Cazibə qanunu
Nyuton nəzəriyyəsinə görə hər konkret kütlə özünə cəzbetmə sahəsi yaradır, bu sahə qravitasiya sahəsi adlanır. Bu sahənin potensialı var və {M} kütləli maddi nöqtə üçün qravitasiya potensialının funksiyası belə hesablanır:
Ümumdünya cazibə qanunu — məşhur ingilis fiziki İsaak Nyutonun təklif etdiyi qanuna görə aralarındakı məsafə {R}
kütlələri { m1} və {m2}
 olan iki maddi nöqtə bir- birini kütlələrinin hasili ilə düz,aralarındakı məsafənin kvadratı ilə tərs mütənasib olan qüvvə ilə cəzb edir:

You've reached the end of the book

Read again

Made with Book Creator

PrevNext