Book Creator

Animals

by Rēzeknes pamatskola - attīstības centrs

Cover

Loading...
Rēzeknes pamatskola - attīstības centrs
Metodiskie mācību līdzekļi speciālajā izglītībā
Loading...
Loading...
Loading...
Valodu mācību joma
Animals.
Guess what I am!
Materiālu izstrādāja Evija Kaša
RPAC metodiskais centrs patur autortiesības šim materiālam! 
Aktivitāte: Uzmini, kas es esmu (dzīvnieki)

Mērķis: Veicināt skolēnu kritisko un radošo domāšanu. Atkārtot / apgūt vārdu krājumu

Aktivitātes gaita: 1. Skolotāja rāda slaidu, kurā ir neliels fragments no attēla. Skolēniem jāuzmin, kāds dzīvnieks tas ir. (Var variēt ar tēmām) 2. Skolēni izsaka savas domas. 3. Skolotāja parāda pareizo atbildi. Var lūgt nosaukt krāsu, kādā ir dzīvnieciņš.

Variācijas: Šo aktivitāti var izmantot, veidojot materiālu par jebkuru citu tēmu; arī adaptēt vecāko klašu skolēniem. 
What is it?
It is a bear.
PrevNext