Book Creator

Mīklu izmantošanas iespējas mācību procesā

by Development Center

Cover

Loading...
Loading...
Mīklu izmantošanas
iespējas mācību procesā
Loading...
Materiālu sagatavoja sākumskolas jomas skolotāji:

D.Kindzule
I.Treikale
E.Utāne
T.Vabale
A.Vorobjova
I.Zadvinska

2022./2023.m.g.
Mīklu minēšana ir viens no veidiem, kā attīstīt bērnam iztēli, radošumu un loģisko domāšanu. Turklāt ar mīklu palīdzību var bagātināt arī vārdu krājumu (kā zināms, mūsu skolēniem tas ir ļoti svarīgi).

Skaidrojošajā vārdnīcā tezaurs.lv jēdziens “mīkla” skaidrots kā alegorisks, parasti īsi formulēts, uzdevums vai jautājums un tā atminējums, atbilde. Saistītā nozīmē- problēmsituācija, jautājums, problēma.



Kritiskā domāšana un problēmrisināšana ir mērķtiecīga informācijas analīze. (https://www.skola2030.lv/lv/macibu-saturs/merki-skolenam/caurviju-prasmes) Lai atminētu mīklu skolēnam ir jāizlasa (vai jāsaklausa), jāapstrādā informācija (atjautība, vērīgums, izdoma), jāatrod risinājums (atbilde).

Tātad mīklas var izmantot kā lietderīgu rīku daudzveidīgu prasmju attīstīšanai. Tikai jāievēro, ka tās jāizmanto ar konkrētu mērķi (sasniedzamo
rezultātu). 
Mīklu minēšana ir viens no veidiem, kā attīstīt bērnam iztēli, radošumu un loģisko domāšanu. Turklāt ar mīklu palīdzību var bagātināt arī vārdu krājumu (kā zināms, mūsu skolēniem tas ir ļoti svarīgi).

Skaidrojošajā vārdnīcā tezaurs.lv jēdziens “mīkla” skaidrots kā alegorisks, parasti īsi formulēts, uzdevums vai jautājums un tā atminējums, atbilde. Saistītā nozīmē- problēmsituācija, jautājums, problēma.



Kritiskā domāšana un problēmrisināšana ir mērķtiecīga informācijas analīze. (https://www.skola2030.lv/lv/macibu-saturs/merki-skolenam/caurviju-prasmes) Lai atminētu mīklu skolēnam ir jāizlasa (vai jāsaklausa), jāapstrādā informācija (atjautība, vērīgums, izdoma), jāatrod risinājums (atbilde).

Tātad mīklas var izmantot kā lietderīgu rīku daudzveidīgu prasmju attīstīšanai. Tikai jāievēro, ka tās jāizmanto ar konkrētu mērķi (sasniedzamo
rezultātu). 
Attīstīt matemātisko domāšanu, apķērību, nostiprināt zināšanas par matemātiskajiem jēdzieniem.

Pilnveidot klausīšanās un lasīšanas prasmes – saskatīt lugas galvenos sižeta notikumus, uztvert svarīgo, savdabīgo, atšķirīgo.

Noteikt mīklās lietvārdus, darbības vārdus, skaitļa vārdus, īpašības vārdus.


Nostiprināt zināšanas par dabas norisēm dažādos gadalaikos.

Ievērot vārdu pareizrakstību.

Atpazīt burtus, iztēlojoties to līdzību ar dzīves parādībām.
Attīstīt matemātisko domāšanu, apķērību, nostiprināt zināšanas par matemātiskajiem jēdzieniem.

Pilnveidot klausīšanās un lasīšanas prasmes – saskatīt lugas galvenos sižeta notikumus, uztvert svarīgo, savdabīgo, atšķirīgo.

Noteikt mīklās lietvārdus, darbības vārdus, skaitļa vārdus, īpašības vārdus.


Nostiprināt zināšanas par dabas norisēm dažādos gadalaikos.

Ievērot vārdu pareizrakstību.

Atpazīt burtus, iztēlojoties to līdzību ar dzīves parādībām.

MATEMĀTISKĀ KRUSTVĀRDU MĪKLA
Sasniedzamais rezultāts  -  attīstīt matemātisko domāšanu, apķērību,
nostiprināt zināšanas par matemātiskajiem jēdzieniem.
(Atbildes materiāla beigās.)
PrevNext