Book Creator

Putni atlido

by RIAC

Cover

Loading...
Rēzeknes pamatskolas- attīstības centrs
Pirmsskolas izglītības iestāde
Metodiskie mācību līdzekļi speciālajā izglītībā
Loading...
Loading...
Rekomendācijas vecākiem attālināto mācību laikā pirmsskolas izglītības iestādē
Tēma: «Pavasaris klāt!!»
Apakštēma “Putni atlido”
Materiālu izstrādāja: Alla Solovjova
RPAC metodiskais centrs patur autortiesības šim materiālam! 
Šajā prezentācija ir izveidota ar mērķi palīdzēt vecākiem attālināto mācību laikā novadīt bērniem rotaļnodarbības, ievērojot bērna vecumposmu, attīstību un iespējas.
Katrai nedēļai ir rekomendēta sava tēma. Katru rotaļnodarbību nepieciešams uzsākt ar sarunu, kas ievirza un motivē bērnu tālākai dienas darbībai vai izpildāmam uzdevumam. 
Sasniedzamais rezultāts
-bērns zina, ka pavasarī atlido putni;

-bērns zina gājputnu nosaukumus un prot atpazīt un nosaukt tos attēlā vai digitālā resursā.
Uzdevumi
Vingrināties nosaukt putna ķermeņa daļas.

Iepazīstināt ar atlidojušiem putniem, kuri sastopami tuvākajā apkārtnē.

Iepazīstināt ar putnu dzīvi pavasarī
Valoda un runa
Spēle ar dzijas kamoliņu: Met viens otram kamoliņu. Kurš noķer, pasaka kāda putna nosaukumu.

Jautājums: Kādās divās lielās grupās var iedalīt putnus ? ( gājputni un nometnieki)
PrevNext