Book Creator

Pavasaris

by RIAC

Cover

Loading...
Rēzeknes pamatskolas- attīstības centrs
Pirmsskolas izglītības iestāde
Metodiskie mācību līdzekļi speciālajā izglītībā
Loading...
Loading...
Rekomendācijas vecākiem attālināto mācību laikā pirmsskolas izglītības iestādē
Tēma: «Pavasaris»
Mazākumtautību audzēkņiem
Materiālu izstrādāja: Alla Solovjova
RPAC metodiskais centrs patur autortiesības šim materiālam! 
Sasniedzamais rezultāts
Zina pavasara pazīmes.

Prot nosaukt gājputnus.

Prot uzdot un minēt mīklas par pavasari.
Valoda un runa
 Kas pavasarī notiek ar kokiem? Ar knaģiem piestiprina vai uzver uz zariņiem lapiņas.

 Kādi putni atlido no siltajām zemē? Klausās dažādu putnu un dzīvnieku balsis; ja dzied putniņš, lido pa telpu, kustinot «spārniņus»; ja skan dzīvnieku balss – apstājas un sit plaukstas.

 Izdomāt vārdus ar skaņu «Я,я»; iepazīstināt ar rakstīto un drukāto Я,я.

 Skandināt tautasdziesmas no galvas.
Literatūra
1. I. un T. Vislanderi. ‘’Mūmammas pavasara tīrīšana’’; J. Osmanis. ‘’Lāsteka’’; A. Jesens ‘’Pavasara skaņas’’
2. В. Бианки «Голубые лягушки», «Три весны».
3. Г. Скребицкий «На лесной полянке», «Весна», «Счастливый жучок».
4. Е. Баратынский «Весна, весна»
5. Е. Серова «Подснежник»
6. И. Тютчев «Зима недаром злится», «Весна», «Весенние воды».
7. И. Токмакова «Весна».
8. Н. Павлова «Под кустом».
9. Н. Сладков «Птицы весну принесли», «Весенние ручьи» и др.
10. С. Маршак «Круглый год».

Pēc lasīšanas pārrunā un krāso attēlus.
PrevNext