Book Creator

Pavasaris

by RIAC

Pages 2 and 3 of 17

Rēzeknes pamatskolas- attīstības centrs
Pirmsskolas izglītības iestāde
Metodiskie mācību līdzekļi speciālajā izglītībā
Loading...
Rekomendācijas vecākiem attālināto mācību laikā pirmsskolas izglītības iestādē
Loading...
Loading...
Tēma: «Pavasaris»
Mazākumtautību audzēkņiem
Loading...
Materiālu izstrādāja: Alla Solovjova
Loading...
RPAC metodiskais centrs patur autortiesības šim materiālam! 
Sasniedzamais rezultāts
Zina pavasara pazīmes.

Prot nosaukt gājputnus.

Prot uzdot un minēt mīklas par pavasari.
Valoda un runa
 Kas pavasarī notiek ar kokiem? Ar knaģiem piestiprina vai uzver uz zariņiem lapiņas.

 Kādi putni atlido no siltajām zemē? Klausās dažādu putnu un dzīvnieku balsis; ja dzied putniņš, lido pa telpu, kustinot «spārniņus»; ja skan dzīvnieku balss – apstājas un sit plaukstas.

 Izdomāt vārdus ar skaņu «Я,я»; iepazīstināt ar rakstīto un drukāto Я,я.

 Skandināt tautasdziesmas no galvas.
Literatūra
1. I. un T. Vislanderi. ‘’Mūmammas pavasara tīrīšana’’; J. Osmanis. ‘’Lāsteka’’; A. Jesens ‘’Pavasara skaņas’’
2. В. Бианки «Голубые лягушки», «Три весны».
3. Г. Скребицкий «На лесной полянке», «Весна», «Счастливый жучок».
4. Е. Баратынский «Весна, весна»
5. Е. Серова «Подснежник»
6. И. Тютчев «Зима недаром злится», «Весна», «Весенние воды».
7. И. Токмакова «Весна».
8. Н. Павлова «Под кустом».
9. Н. Сладков «Птицы весну принесли», «Весенние ручьи» и др.
10. С. Маршак «Круглый год».

Pēc lasīšanas pārrunā un krāso attēlus.
Mīklas par pavasari krievu valodā
Под окном чечетку бьет Бойкая капель. Значит, в гости к нам опять Заглянул…(Апрель)
***
Бегу я как по лесенке, По камушкам звеня. Издалека по песенке Узнаете меня. (Ручей)
Кто без нот и свирели Лучше всех выводит трели, Голосистей и нежней? Кто же это? (Соловей)
***
В теплый день из-подо льда Мчится талая вода. И шумит всех птиц звонче Этот озорной…( Ручей) 
Mīklas par pavasari krievu valodā
Я раскрываю почки, В зеленые листочки. Деревья одеваю, посевы поливаю, Движения полна. Зовут меня…(Весна)

Здесь на ветке чей-то дом Ни дверей в нем, ни окон, Но птенцам там жить тепло. Дом такой зовут…(Гнездо)
PrevNext