Book Creator

Krišjānim Baronam - 185!

by Rēzeknes pamatskola - attīstības centrs

Pages 2 and 3 of 17

Rēzeknes pamatskola - attīstības centrs
Metodiskie mācību līdzekļi speciālajā izglītībā
Valodu mācību joma
Loading...
Loading...
Loading...
Krišjānim Baronam 185
Loading...
Materiālu sagatavoja: Aina Verze
Loading...
Krišjānis Barons
1835 – 1923
Loading...
Loading...
Loading...
Krišjānis Barons ir viena no ievērojamākajam personībām Latvijas vēsturē, dēvēts arī par Dainu Tēvu. Dzimis 1835. gada 31. oktobrī Struteles muižas vagara Jura Barona un viņa sievas Enģeles ģimenē. Bērnību pavadījis Īles muižā. K. Barons mācījās Dundagas Kubeles pagastskolā, Ventspils elementārskolā, Ventspils apriņķa skolā un Jelgavas ģimnāzijā.
Kubeles skola
No 1856. gada līdz 1860. gadam K. Barons studēja matemātiku un astronomiju Tērbatas universitātē. Kopā ar Krišjāni Valdemāru un Juri Alunānu viņš bija rosīgs Tērbatas latviešu studentu pulciņa dalībnieks. Viņi arī uzskatāmi par vieni no nacionālās kustības Jaunlatvieši aizsācējiem.
Tērbatas Universitāte Igaunijā
1862. gada maijā pēc J. Alunāna aicinājuma K. Barons ieradās Pēterburgā. Tur kopā ar J. Alunānu un K. Valdemāru organizējis laikrakstu "Pēterburgas Avīzes", bijis arī laikraksta faktiskais redaktors; publicējis sava laika jaunākās zinātniskās atziņas, kā arī dzejoļus un stāstus.
1878. gadā pievērsās Friča Brīvzemnieka sāktajam latviešu tautasdziesmu vākšanas un kārtošanas darbam. 1893. gadā K. Barons atgriezās Rīgā, kur nodarbojās ar latviešu tautas dziesmu kārtošanu. Laikā no 1894. līdz 1898. gadam ar latviešu uzņēmēja Henrija Visendorfa atbalstu un organizatorisko palīdzību Jelgavā tika izdots pirmais "Latvju dainas" krājums.
PrevNext