Book Creator

Dažādu paņēmienu pielietojums logopēdiskajās nodarbībās

by Rēzeknes pamatskola - attīstības centrs

Cover

Loading...
Rēzeknes pamatskola - attīstības centrs
Metodiskie mācību līdzekļi speciālajā izglītībā
Loading...
Loading...
Loading...
Valodu mācību joma
Dažādu paņēmienu pielietojums logopēdiskajās nodarbībās
Materiālu izstrādāja Aina Verze
Skolotāja logopēda galvenie uzdevumi valodas korekcijas darbā
 Skolēnu valodas skaņu izrunas korekcija.

 Fonemātiskās uztveres un fonemātiskās dzirdes attīstīšana.

 Leksiski – gramatisku traucējumu novēršana.

 Veidot prasmi klausīties, izprast teikto, pareizi formulēt savu viedokli gan mutiski, gan rakstiski.
Vingrinājumi pirkstu muskulatūras un valodas attīstībai
Dzenis kala tiku, taku,
Pele mala piku, paku,
Cūka raka ruku, raku,
Tā tas bija, to tev saku.
/Latv. t. dz./
 Bērna valodas attīstība ir cieši saistīta ar roku sīkās muskulatūras pilnvērtīgu darbību.

 Pirkstu vingrinājumi palīdz apgūt bērnam ne tikai elementāras pašapkalpošanās iemaņas, bet arī stimulē arī runas kustību centru darbību, veicina bērna garīgo attīstību.

 Rotaļas pirkstiem jeb pirkstiņspēles ir darbību kopums, kad ar pirkstiem attēlo dzejoli vai dziesmu, tādā veidā veicinot bērna valodas attīstību un artikulāciju.
Rotaļas pirkstiem jeb pirkstiņspēles
Punktiņš, punktiņš, komatiņš,
Domu zīme, ritentiņš,
Divas kājas, vēderiņš,
Kopā sanāk cilvēciņš.

/Rainis/
Tipu, tapu kaķīt’s nāk.
Skribu, skrabu skrāpēt sāk,
Paiju, paiju, paijāt māk,
Tipu, tapu, mājās nāk.

/Latv. t. dz./
Runas aparāta orgānu vingrinājumi
Vingrinājumi ar skaņu atdarināšanu. (Vingrinājums balss saišu darbības veicināšanai).
 Š – atdarina vēja pūšanu; meža, jūras šalkšanu; čūskas šņākšanu. Izrunājot skaņu, jājūt ,,siltai vējiņš’’.

 S- atveido ūdens plūšanu pa krānu; izplūst gaiss no cauras riepas. Uz plaukstas jūtams ,,auksts vējiņš’’.

 L – mēle paceļas augstu gaisā kā lidmašīna debesīs. Mēle paceļas pret cietajām aukslējām, skan l-l-l.

 Č – sienāzītis čīgā un lēkā č-č-č (tš, tš).

 C – paliksim klusi – tss!

 H- roku sildīšanas atdarinājums.
PrevNext