Book Creator

Pārbaudes darbs ētikā

by Rēzeknes pamatskola - attīstības centrs

Cover

Loading...
Rēzeknes pamatskola - attīstības centrs
Metodiskie mācību līdzekļi speciālajā izglītībā
Loading...
Loading...
Loading...
Sociālā un pilsoniskā mācību joma
Pārbaudes darbs ētikā „ Ētisko – tikumisko vērtību pielietojums
4.klase
Materiālu izstrādāja: Aļona Viļuma
1.uzdevums. Lasi situāciju aprakstus! Atzīmē atbilstošo! (2p.) 
2.uzdevums. Kas ir taisnīgums? Savieno! (3p.)
TAISNĪGUMS
Nemelot
Melot
Būt taisnīgam
Runāt patiesību
Dalīties vienādi
Sev atstāt lielāko daļu, citam – iedot mazāko 
3.uzdevums. Atzīmē pareizo atbildi! (2p.)
4.uzdevums. Lasi! Attēliem klāt uzraksti atbilstošo ciparu! Novērtē rīcību! Izkrāso atbilstošo! (4p.) 
1. Bērni spēlējās viesistabā un sasita vāzi. Anna godīgi atzinās, ka viņa sasita vāzi, lai mamma nerātu Tomu un Ilzi.

2. Sofija bez atļaujas paņēma cepumu un nepateica par to mammai.
Labi
Slikti
Labi
Slikti
PrevNext