Book Creator

Pārbaudes darbs ētikā

by Rēzeknes pamatskola - attīstības centrs

Pages 2 and 3 of 11

Rēzeknes pamatskola - attīstības centrs
Metodiskie mācību līdzekļi speciālajā izglītībā
Sociālā un pilsoniskā mācību joma
Loading...
Pārbaudes darbs ētikā „ Ētisko – tikumisko vērtību pielietojums
4.klase
Loading...
Loading...
Loading...
Materiālu izstrādāja: Aļona Viļuma
Loading...
1.uzdevums. Lasi situāciju aprakstus! Atzīmē atbilstošo! (2p.) 
Loading...
Loading...
Loading...
2.uzdevums. Kas ir taisnīgums? Savieno! (3p.)
TAISNĪGUMS
Nemelot
Melot
Būt taisnīgam
Runāt patiesību
Dalīties vienādi
Sev atstāt lielāko daļu, citam – iedot mazāko 
3.uzdevums. Atzīmē pareizo atbildi! (2p.)
4.uzdevums. Lasi! Attēliem klāt uzraksti atbilstošo ciparu! Novērtē rīcību! Izkrāso atbilstošo! (4p.) 
1. Bērni spēlējās viesistabā un sasita vāzi. Anna godīgi atzinās, ka viņa sasita vāzi, lai mamma nerātu Tomu un Ilzi.

2. Sofija bez atļaujas paņēma cepumu un nepateica par to mammai.
Labi
Slikti
Labi
Slikti
5.uzdevums. Aizpildi tabulu! Atzīmē atbilstošo! (5p.) 
6.uzdevums. Dotajiem vārdiem uzraksti pretējās nozīmes vārdus! (4p.) 
Drosmīgs – _______________________

Meli – ____________________________

Patiesība – _______________________

Labs – ___________________________
PrevNext