Book Creator

Praktiskā lasīšana

by Rēzeknes pamatskola - attīstības centrs

Cover

Loading...
Rēzeknes pamatskola - attīstības centrs
Metodiskie mācību līdzekļi speciālajā izglītībā
Loading...
Loading...
Loading...
Valodu mācību joma
Praktiskā
lasīšana
Materiālu izstrādāja Aiva Litauniece
RPAC metodiskais centrs patur autortiesības šim materiālam! 
Kas iekšā?
Praktisks!
Saistīts ar kādu, parasti ikdienišķu, darbību veikšanu.
STARPDISCIPLINĀRĀ STUNDA
„PRAKTISKĀ LASĪŠANA”
Laiks: 2018. gada 15.februāris
Klase: 7., 8.
Ilgums: 80 min
Stundas mērķis: Izmantojot sadzīvē bieži lietojamus tekstus, attīstīt caurskata lasīšanas prasmi.
Sasniedzamais rezultāts: Skolēni apzinās caurskata lasītprasmes nepieciešamību ikdienā.
Klases iekārtojums: Soli un galdi sagatavoti darbam grupās; uz viena atsevišķa galda atrodas jautājumu lapas (katra joma savā krāsā; 1. pielikums ) un uz otra – daudzveidīgi informācijas avoti.
PrevNext