Book Creator

Vārda tiešā un pārnestā nozīme

by Rēzeknes pamatskola - attīstības centrs

Cover

Loading...
Rēzeknes pamatskola - attīstības centrs
Metodiskie mācību līdzekļi speciālajā izglītībā
Loading...
Loading...
Loading...
Valodu mācību joma
Vārda tiešā un pārnestā nozīme
Materiālu izstrādāja Aiva Litauniece
TIEŠĀS NOZĪMES
◦NOSAUC PRIEKŠMETUS, PARĀDĪBAS, ĪPAŠĪBAS, DARBĪBAS TIEŠI, BEZ SAISTĪJUMA AR CITU NOZĪMI
GAIŠA ISTABA
PĀRNESTĀS NOZĪMES
◦RAKSTURO PARĀDĪBU NETIEŠI, UZ LĪDZĪBAS PAMATA
GAIŠA GALVA (GUDRS)
KURI VĀRDI IR TIEŠAJĀ, KURI - PĀRNESTAJĀ NOZĪMĒ?
◦ZAĻA KRĀSA
◦ZAĻŠ NO DUSMĀM
◦CAURA ZEĶE
◦CAURA GALVA
◦DZIĻA AKA
◦DZIĻA CIEŅA
◦PUIKA LEC
◦SAULE LEC
◦ĻOTI DUSMĪGS

◦GRŪTI KAUT KO ATCERĒTIES

◦ĻOTI CIENĪT KĀDU

◦SAULE AUST
PrevNext