Book Creator

Spēle matemātisko prasmju attīstībai

by Development Center

Cover

Loading...
Loading...
Loading...
Rēzeknes pamatskola - attīstības centrs
Metodiskie mācību līdzekļi speciālajā izglītībā
Loading...
Matemātikas mācību joma
Spēle matemātisko
prasmju attīstībai
Materiālus izstrādāja Aļona Viļuma
(2020)
RPAC metodiskais centrs patur autortiesības šim materiālam! 
Mērķis – nostiprināt prasmi veikt darbības galvā
Uzdevumi: nostiprināt jēdzienus – „summa”, „starpība”, „reizinājums”, „dalījums”; attīstīt sadarbības prasmi; attīstīt prasmi gaidīt.

Spēlei nepieciešamais: Metamais kauliņš Figūras gājienu veikšanai (korķīši, lego klucīši u.c.)
Spēles noteikumi un apraksts. Spēlē piedalās 2 – 6 cilvēki. Dalībniekiem tiek izdalītas ciparu kartītes. Skolotājs uzdod izglītojamajiem galvasrēķinu (piemēram, 2x5, 81-4, 90:3, 43+15 u.c.). Spēli uzsāk tas, kurš visātrāk paceļ kartīti ar atbilstošo ciparu – atbildi uz skolotājas uzdoto galvasrēķinu. Izglītojamie izvēlas sev figūriņas, ar kurām veiks gājienus (spēlēs). Pirmais met kauliņu, ja izkrīt 1 vai 6 var mest atkārtoti. Ja nonāk uz kāda uz krāsainajiem lauciņiem, viņam ir jāveic atbilstoša darbība (galvasrēķins), lai turpinātu spēli. Vinnē tas, kurš pirmais nokļūst uz 100.
Ieguvumi. Iesaistoties spēlē, izglītojamie pilnveido sadarbības prasmi, prasmi atbilstoši reaģēt uz veiksmēm un neveiksmēm, pacietību. Vienlaicīgi tiek attīstītas un pilnveidotas matemātiskās prasmes
PrevNext