Book Creator

REPRESIUNE ȘI DISIDENȚĂ ANTICOMUNISTĂ

by Mariana Sofia Mălăelea

Pages 2 and 3 of 23

Represiunea și Disidența anticomunistă
Mariana Sofia Mălăelea
Loading...
REPRESIUNEA
Loading...
- Sistemul de represiune comunist s-a manifestat după instalarea guvernului Petru Groza (1945). 

- Principalele organe de represiune au fost:

- Direcția Generală a Securității Poporului (1948), condusă de agenți de la Moscova: Gh. Pintilie, Bodarenko, Alexandru Nicolski.
- În 1949 desființate Poliția și Jandarmeria înlocuite cu Miliția și trupele de securitate.

Comic Panel 1
Loading...
FORME ALE REPRESIUNII
Loading...
- anihilarea fizică (dușmani ai poporului). Oameni politici: Iuliu Maniu, Ion Mihalache, Constantin I.C. Brătianu, Constantin Argetoianu au fost arestați. Oamenii de cultură: Mircea Vulcănescu și oameni ai bisericii: Vladimir Ghica au fost arestați.

-domiciliu forțat.
-internarea în spitale de psihiatrie.
-gulagul românesc: - inchisori: Sighet, Gherla, Galați, Râmnicu-Sărat, Aiud, Pitești (Fenomenul reeducării de la Pitești); -șantiere naționale: Canalul Dunăre-Marea Neagră; -colonii de muncă: Baia Sprie, Salcia.
-deportări: - 1951- în Bărăgan din Banat- 40 000 de oameni.

Comic Panel 1
Comic Panel 1
INSTRUMENTE ALE REPRESIUNII: SECURITATEA ȘI MILIȚIA
- Securitatea (1948) şi Miliţia (1949) au fost create după modelul sovietic. Securitatea a apărut prin Decretul nr. 221 din 30 august 1948 când este creată Direcţia Generală a Securităţii Poporului.(D.G.S.P.), având ca atribuţii:
- ,,apărarea cuceririlor democratice şi asigurarea securităţii Republicii Populare Române contra duşmanilor din interior şi exterior”. În funcţiile importante au fost aduşi agenţi sovietici de la Moscova: Gh.Pintilie, Alexandru Nicolski şi Vladimir Mazuru.
- Securitatea a fost principalul instrumentrepresiv al comunizării ţării.
SECURITATEA
- Există trei elemente ale represiunii politice susţinute cu ajutorul Securităţii:
- În primul rând practicarea violenţei prin arestări abuzive, torturarea opozanţilor politici şi detenţii ilegale. Violenţa a urmărit menţinerea fricii în stare difuză.

- În al doilea rând, instituţiile statului au practicat o secretizare a informaţiei publice, impunându-şi controlul şi monopolul asupra acesteia.
În al treilea rând, s-a derulat un proces de controlare şi manipulare a populaţiei cu spijinul unei vaste reţele de informatori. 
- O altă sarcină a Securităţii în afară de înlăturarea presupuşilor duşmani ai poporului a fost şi ,,apărarea cuceririlor socialismului în România”.
- S-au aplicat măsuri de tortură, execuţii, sau aşa-numita „reeducare(fenomenul Piteşti). 
- Opozanţii sau cei care erau bănuiţi de opoziţie împotriva regimului au fost închişi la Sighet, Aiud, Râmnicul Sărat şi Gherla şi în colonile de muncă forţată de la Cavnic, Baia Sprie, Periprava, Salcia şi lagăre de muncă forţată (în 1950 s-au înfiinţat lagărele de muncă forţată), cum ar fi Canalul Dunăre-Marea Neagră numit şi Canalul Morţii.
- Se consideră că în penitenciare, lagăre de muncă şi aresturi ale Securităţiii şi Miliţiei au murit, în perioada 1945-1964, aproximativ 15.000-20.000 de deţinuţi.

REPRESIUNEA COMUNISTĂ
- O caracteristică a represiunii comuniste a reprezentat-o şi fenomenul deportărilor din Banat în Bărăgan, începute în 1951 pe fondul acutizării conflictului dintre Tito și Stalin. Au fost deportate aproximativ 40 000 de persoane. Deportarea s-a făcut cu întreaga familie ce ocupa aceiaşi reşedinţă. Era invocată necesitatea de a asigura siguranţa de-a lungul frontierei iugoslave, date fiind relaţiile încordate cu Tito. În august 1964 prin decretele nr. 176 și 411 au fost eliberați ultimii 10 410 deținuți politici.
- Sistemul de represiune şi detenţie din România comunistă a fost unul abuziv şi  acesta a afectat o mare populaţie a ţării, în special până în anul 1964.

PrevNext