Book Creator

Drepturile omului

by Victoria Silitrari

Cover

Loading...
Drepturile omului, factor important în dezvoltarea societății
Loading...
Loading...
Executat:Silitrari Victoria
Cl a-IX-a 'A'
L.T Stefan cel Mare si Sfint
Drepturile omului sunt "de obicei înțelese ca drepturi absolut
fundamentale la care o persoană are în mod inerent dreptul pur și simplu pentru că el sau ea este o ființă umană."Drepturile omului sunt astfel considerate ca fiind universale (se aplică peste tot) și egalitare (aceleași pentru toți). Aceste drepturi pot exista ca drepturi naturale sau ca drepturi legale, atât în legislația națională, cât și în cea internațională.Doctrina drepturilor omului în practica internațională, în cadrul dreptului internațional, instituțiile globale și regionale, în politicile de state și în activitățile organizațiilor non-guvernamentale a fost o piatră de temelie a politicilor publice din întreaga lume.
Apărarea și promovarea drepturilor omului
În 2000, Parlamentul European, Comisia Europeană și Consiliul au proclamat Carta drepturilor fundamentale a UE.
Acest document a stabilit drepturile și libertățile fundamentale recunoscute de Uniunea Europeană.
Odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona în 2009, drepturile, libertățile și principiile prezentate în cartă au devenit obligatorii din punct de vedere juridic pentru UE și pentru statele membre atunci când pun în aplicare dreptul Uniunii.
Tratatul solicită, de asemenea, Uniunii Europene să adere la Convenția europeană a drepturilor omului.
Capitolul II. Drepturile și libertățile fundamentale
Articolul 24. Dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică
Articolul 25. Libertatea individuală şi siguranţa persoanei
Articolul 26. Dreptul la apărare
Articolul 27. Dreptul la libera circulaţie
Articolul 28. Viaţa intimă, familială şi privată
Articolul 29. Inviolabilitatea domiciliului
Ce sunt drepturile omului?
Drepturile omului sunt drepturile pe care le posedă fiecare fiinţă umană, obţinute la naştere, și care îi aparțin indiferent de naționalitate, locul de reședință, sex, origine națională sau etnică, culoare, religie, limba, dizabilitate sau orice alt statut. Ele sunt inerente tuturor fiinţelor umane, ceea ce înseamnă că nici un om, oriunde nu s-ar afla, nu poate fi vreodată lipsit de drepturile sale, în orice circumstanţe şi indiferent de motiv. Ele ne aparţin doar pentru că suntem fiinţe umane.
În esență, drepturile omului corespund necesităţilor fundamentale ale oamenilor: educația, sănătatea, condiții adecvate de muncă și remunerare proporțională lucrului prestat, proprietate privată, nivel de trai decent, participare la viața politică, libertatea religiei, protecție împotriva abuzurilor, acestea [drepturile omului] reprezentând o formă juridică pentru asigurarea acestor necesități fundamentale.
PrevNext