Book Creator

Drepturile omului

by Victoria Silitrari

Pages 2 and 3 of 5

Loading...
Drepturile omului sunt "de obicei înțelese ca drepturi absolut
fundamentale la care o persoană are în mod inerent dreptul pur și simplu pentru că el sau ea este o ființă umană."Drepturile omului sunt astfel considerate ca fiind universale (se aplică peste tot) și egalitare (aceleași pentru toți). Aceste drepturi pot exista ca drepturi naturale sau ca drepturi legale, atât în legislația națională, cât și în cea internațională.Doctrina drepturilor omului în practica internațională, în cadrul dreptului internațional, instituțiile globale și regionale, în politicile de state și în activitățile organizațiilor non-guvernamentale a fost o piatră de temelie a politicilor publice din întreaga lume.
Loading...
Apărarea și promovarea drepturilor omului
În 2000, Parlamentul European, Comisia Europeană și Consiliul au proclamat Carta drepturilor fundamentale a UE.
Acest document a stabilit drepturile și libertățile fundamentale recunoscute de Uniunea Europeană.
Odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona în 2009, drepturile, libertățile și principiile prezentate în cartă au devenit obligatorii din punct de vedere juridic pentru UE și pentru statele membre atunci când pun în aplicare dreptul Uniunii.
Tratatul solicită, de asemenea, Uniunii Europene să adere la Convenția europeană a drepturilor omului.

You've reached the end of the book

Read again

Made with Book Creator