Book Creator

PROIECT DIDACTIC INTEGRAT: ,,Omul de zăpadă”

by DELIA COMAN

Cover

Loading...
MENTORAT ROMÂNIA- REPUBLICA MOLDOVA
Loading...
Loading...
PROGRAMUL
TRANSNAȚIONAL
DE MENTORAT
,,EDUCAȚIE ONLINE PRIN PARTENERIATE”
Loading...
Proiect didactic de activitate integrată: ,,OMUL DE ZĂPADĂ”
Profesor învățământ preșcolar: Coman Delia- Elena
Grădinița cu P. P. nr. 5 Sibiu, România
Loading...
Loading...
Coordonatori:
Motpan Carolina- mentor
Butaciu Carmen Mirela- mentor
Voicu Corina Valentina- mentor
Popa Alina Mirela- mentor
Avacovici Adina- mentor
PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ: ,,OMUL DE ZĂPADĂ” 
Nivel: I (3-5 ani)
Tema anuală de studiu: ,,Când, cum și de ce se
întâmplă?”
Tema proiectului: ,,Bucuriile iernii”
Tema săptămânii: ,,Hai afară, la zăpadă”
Tipul de activitate: mixtă (transmitere și consolidare de
cunoștințe, priceperi și deprinderi)
Forma de realizare: activitate integrată
Componența activității integrate: ADP+ALAI+ADE
(DLC+DEC)+ ALAII
Forma de organizare: frontal, individual (online) 
DOMENII DE DEZVOLTARE:
A. DEZVOLTAREA FIZICĂ, A SĂNĂTĂŢII ŞI IGIENEI PERSONALE
B. DEZVOLTAREA SOCIO-EMOŢIONALĂ
C. CAPACITĂȚI ȘI ATITUDINI FAȚĂ DE ÎNVĂŢARE
D. DEZVOLTAREA LIMBAJULUI, A COMUNICĂRII ŞI A PREMISELOR CITIRII ŞI SCRIERII

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:
A 1- Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viaţă familiare
B 1- Interacțiuni cu adulții și cu copiii de vârste apropiate
B 3- Conceptul de sine
C 1- Curiozitate, interes și inițiativă în învățare
C 2- Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități)
C 3- Activare și manifestare a potențialului creativ
D 1- Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute
D 2- Mesaje orale în diverse situaţii de comunicare
 
COMPORTAMENTE VIZATE:
    1.1. Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate, specifice vârstei;
    1.3. Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activităţi variate;
    1.2. Demonstrează abilități de solicitare și de primire a ajutorului în situaţii problematice specifice;
  1.3. Inițiază/participă la interacţiuni pozitive cu copii de vârstă apropiată;
    3.1. Exersează, cu sprijin, autoaprecierea pozitivă, în diferite situaţii  educaţionale;


     1.1. Manifestă curiozitate şi interes pentru experimentarea și învăţarea în situații noi;
     2.1. Realizează sarcinile de lucru cu consecvență;
     3.2. Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în conversații și povestiri creative;
      1.1. Exersează, cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj, în vederea înțelegeri și receptării lui (comunicare receptivă);
      1.2. Demonstrează înțelegerea unui mesaj oral, ca urmare a valorificării ideilor, emoțiilor, semnificațiilor etc. (comunicare expresivă);
      2.2. Respectă regulile de exprimare corectă, în diferite contexte de comunicare;    
      2.3. Demonstrează extinderea progresivă a vocabularului.
Scopul: consolidarea cunoștințelor referitoare la
anotimpul iarna și verificarea cunoștințelor și
deprinderilor practice.
Forme de evaluare:
- continuă, prin aprecierea și analiza răspunsurilor,
observarea comportamentului copiilor;
- finală, prin rezolvarea sarcinilor date.

Durata: o zi
Locul de desfășurare: online (aplicația Zoom-
platforma Kinderpedia)
1. ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP):

Întâlnirea de dimineaţă: ,,Cu zăpadă ne jucăm...”-
 înviorarea de dimineață-
https://youtu.be/LI8NAW5SXQ0, salutul, prezența,
calendarul naturii, împărtășirea cu ceilalți, noutatea
zilei.
Rutine: ,,Pe mânuțe ne spălăm, de microbi ne apărăm”-
deprinderea de a se spăla pe mâini;
„Singurel îmi fac ordine la locul de muncă”-
deprinderi de ordine.
Tranziții: ,,Bat din palme clap, clap, clap!”- tranziție
recitativă;
,,Mergi cum bat!”- joc-exercițiu;
 ,,Prindem fulgi de zăpadă în palme”- joc imitativ
2. JOCURI ȘI ACTIVITĂŢI PE CENTRE DE INTERES (ALA I):

Știință: „Numărăm bulgării omului de zăpadă!” - joc exercițiu 
Joc de masă: ,,Copiii și omul de zăpadă”- link puzzle online
https://www.jigsawplanet.com/rc=play&pid=2ae5fce418c0
Nisip și apă: ,,Desenăm în făină!” - trasare  
SCOPUL: exersarea deprinderii de a asculta o poveste,
de a reține ideile acesteia și dezvoltarea
creativității copiilor prin exersarea unor tehnici
plastice învățate.
3. ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERENȚIALE (ADE)

 Activitate integrată: DLC + DEC: „Omul de zăpadă”-
povestirea educatoarei + pictură
(tehnica ștampilării)


OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
O1: să asculte cu atenție povestea;
O2: să răspundă la întrebări, în propoziţii clare şi corecte
din punct de vedere gramatical;
O3: să așeze cartonașele cu personajele din poveste în
ordinea apariției lor;
O4: să denumească materialele de lucru primite;
O5: să picteze omul de zăpadă prin tehnica ștampilării,
respectând etapele și indicațiile educatoarei;
O6: să utilizeze corect instrumentele de lucru.
PrevNext