Book Creator

Pilaitukas

by MAK Studija

Cover

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
AUKIME KARTU
VAIKYSTĖS PILYJE
Loading...
Loading...
2020 m.
Rounded Rectangle
Apie mus
Vilniaus lopšelis-darželis „Pilaitukas“, kuriame buvo trylika grupių, savo veiklą pradėjo 2008 m. lapkričio mėn. 4 d., adresu I. Kanto al. 7A, Vilniuje.
Darželio steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
2018 m. vykdant darželių plėtrą, mūsų įstaigai priskirtas trijų grupių filialas – adresu Įsruties g. 27-101, o 2020 m. priskirtas dviejų grupių filialas – adresu Vydūno g. 2-57A.
2020 metais iš viso darželyje veikia aštuoniolika grupių – iš jų penkios ankstyvojo amžiaus, dešimt ikimokyklinio ir trys priešmokyklinio amžiaus vaikų grupės. Ugdymas vyksta lietuvių, rusų ir lenkų kalbomis. Iš viso darželyje ugdomi 364 vaikai.
Sėkmingos darželio veiklos pamatas yra bendradarbiavimu grįsti santykiai, kurie aprėpia bendruomenės partnerystę, įtraukiant kiekvieną darželio bendruomenės narį į kokybišką, bendradarbiavimo santykiais grįstos, kompetencijų ugdymąsi užtikrinančios mokyklos, kaip besimokančios bendruomenės vizijos, kūrimą.
Mūsų vizija
Ellipse;
Smalsios, kuriančios, bendraujančios, savarankiškos, jautrios ir pagarbios asmenybės ugdymas.
Mūsų misija
Ellipse;
Gimtosios kultūros erdvėje ugdyti XXI amžiaus pilietį – harmoningą, sąmoningą, kultūringą, socialiai aktyvų bei įvaldžiusį šiandienos ikimokyklinukui būtinas kompetencijas ir trokštantį jas gilinti.
Rounded Rectangle
Darželyje puoselėjamos bendruomenės vertybės
„Pilaituke“ pasitikėjimu grindžiama bendra veikla sukuria sąlygas veikti išvien, būti viena didele komanda. Tai visos įstaigos bendruomenės kasdien kuriamas įdirbis, nes be vienos grandies nebūtų visos didelės ugdymo pilies. Kai žinai, kad brangiausias turtas yra gerose, patikimose profesionalų rankose, atsiranda pasitikėjimas sistema pedagogais, specialistais. 
Mes visada siekiame pozityvumo, kuris moko svarbių socialinių įgūdžių, pagarbos, rūpinimosi kitais, gebėjimo spręsti problemas. Pozityvumas vaikams ir visai mūsų bendruomenei padeda atrasti savo galias ir stipriąsias puses.
Mūsų pažangumas – darbas su vaikais, nuolatinis žinių gilinimas, kompetencijų tobulinimas, kūrybinių klodų atradimas, technologijų įvaldymas, įžvalgų formavimas, nuolatinis judėjimas kartu su augančiu vaiku, kintančia individualia pažanga.
MAŽAIS ŽINGSNELIAIS PO TYRINĖJIMŲ IR ATRADIMŲ LABORATORIJĄ „PILAITUKE“
Rounded Rectangle
Nuo pat pirmųjų dienų vaikas tyrinėja jį supantį pasaulį. Smalsumo vedinas ieško naujų potyrių, nori sužinoti ir suprasti jį supančios aplinkos, joje esančių daiktų esmę bei funkcionavimą. Taigi, viskas kas vyksta „Pilaituko“ aplinkoje, vaikui be galo įdomu, jis nori paliesti, užuosti, paragauti, išbandyti – suvokti pasaulį visais savo pojūčiais.
PrevNext