Book Creator

Nəsimi

by Firudin Tahirov

Cover

Loading...
Nəsiminin seçilmiş əsərləri
Loading...
İmaməddin Nəsimi 1369-1417-i illərdə yaşayıb yaratmışdır. Nəimidən sonra hurufilik təliminin seçilən təbliğatçılarındandır
Məndə sığar iki cahan, mən bu cahanə sığmazam,
Gövhəri-laməkan mənəm, kövnü məkanə sığmazam.

Ərşlə fər şu kafü nun məndə bulundu cümlə çün,
Kəs sözünü və əbsəm ol, şərhü bəyanə sığmazam.

Kövnü məkandır ayətim, zati dürür bidayətim,
Sən bu nişanla bil məni, bil ki, nişanə sığmazam.
Tanrı hər bir insanın cismindədir
Thought Bubble
PrevNext