Book Creator

Nhà xuất bản demo

by Ban Nguyễn

Cover

Loading...
Loading...
Tự hào là một trong những Công ty hàng đầu cung cấp các nền tảng (platform) phục vụ cho các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp như: platform đào tạo trực tuyến, platform toà soạn báo điện tử, platform đại học số, …

Xây dựng thành công nhiều hệ thống thông tin quản lý và cơ sở dữ liệu quốc gia