Book Creator

Колір

by Tatiana Horenko

Cover

Loading...
Loading...
 Колір 
Loading...
Основні поняття кольору.

    Весь простір, що оточує людину, має який-небудь колір. Одні кольори дуже яскраві й чисті, інші бліді й настільки невизначені, що деколи важко підібрати їм назву. У природі немає нічого безколірного. Колір є дуже потужним засобом впливу на людину з безмежними можливостями: він здатний не тільки викликати певні емоції, але і створювати відчуття тепла або холоду, збільшувати чи зменшувати простір. Інформація, яку передає колір, швидко сприймається людиною на підсвідомому рівні і це відбувається поза нашим бажанням. В цих відчуттях приховані природні асоціації, що закладені на генетичному рівні, різні кольорові спогади людини.
 Людина бачить тільки ті предмети, що мають визначений колір.
Колір — це властивість тіл викликати те чи інше зорове відчуття згідно зі спектральним складом відбитого або випромінюваного ними світла.

Кольорознавство – це комплексна наука про колір, що охоплює питання, тісно пов'язані з фізикою, фізіологією, психологією, світлотехнікою, медициною, наукою та мистецтвом.
Кольорознавство є засобом пізнання оточуючої дійсності, який використовує виразність кольору для створення художніх образів. Колір виражає форму, об'єм, світло, матеріал та простір.

Колористика – це розділ кольорознавства, що вивчає теорію використання кольору на практиці в різних галузях людської діяльності.
Основні властивості кольору
 
Характеризуючи окремі кольори, у першу чергу необхідно установити порядок і визначити ті основні властивості, якими кольори відрізняються один від одного.
Кожний колір має кількісно вимірювані фізичні характеристики (спектральний склад, яскравість):
·       Яскравість
Однаково насичені відтінки, що відносяться до одного й того ж кольору спектру, можуть відрізнятися один від одного ступінню яскравості. Наприклад, при зменшенні яскравості синій колір поступово наближається до чорного.  Будь-який колір при максимальному зниженні яскравості стає чорним.
Слід зазначити, що яскравість, як і інші кольорові характеристики реального забарвленого об'єкта, суттєво залежать від суб'єктивних причин, обумовлених психологією сприйняття.
·       Насиченість
Два відтінки одного тону можуть розрізнятися ступенем насиченості. Наприклад, при зменшенні насиченості синій колір наближається до сірого. Кольори з великим додаванням сірого (нейтральні, ненасичені) називають м'якими.               
·       Світлота
Ступінь близькості кольору до білого називають ясністю (або світлотою).  Будь-який відтінок при максимальному збільшенні ясності стає білим.
·       Кольоровий тон
Будь-який хроматичний колір може бути віднесеним до певного спектрального кольору. Відтінки, що схожі з одним і тим самим кольором спектру (але розрізняються, наприклад, насиченістю і яскравістю), належать до одного і того же тону.
Хроматичнi кольори, їх властивостi.
 
 До хроматичної групи відносяться всі спектральні кольори - червоні, жовтогарячі, жовті, зелені, блакитні, сині, фіолетові і пурпурні з усіма переходами і відтінками між ними.
Хроматичних кольорів - це насамперед кольори сонячного спектра, їх незліченна безліч, однак око людини здатне відрізняти один від одного лише обмежену кількість, усього близько 300.
Тіла, що мають хроматичний колір, характеризуються виборчим поглинанням, а отже, їхній коефіцієнт відображення різний для різних довжин хвиль.
Кожен хроматичний колір володіє всіма основними властивостями: визначеним кольоровим тоном; більшою чи меньшою світлотою, яскравістю та визначеною насиченістю. Таким чином, спектральні кольори мають насиченість, рівну одиниці, а ахроматичні - насиченість, рівну нулю.
Змішання двох чи декількох хроматичних кольорів дає нові хроматичні кольори, а змішання їхній у відповідних пропорціях - ахроматичні кольори.
Вивчаючи властивості кольорів, російський учений М. В. Ломоносов перший встановив, що серед великої, кількості хроматичних кольорів є тільки три (червоний, синій, жовтий), яких не можна дістати змішуванням інших кольорів. Ці кольори називають основні (первинні).
Змішуючи основні кольори, дістають кольори інших тонів.
Похідні (вторинні) кольори отримуємо при змішуванні двох первинних кольорів. Так, змішуючи червоний і синій кольори, дістають фіолетовий, змішуючи червоний і жовтий — оранжевий, а жовтий і синій — зелений.
Змішуючи основні кольори із змішаними, можна дістати нові кольори.
Третинні  кольори отримуємо при змішуванні первинного і вторинного кольорів. Якщо змішати всі основні кольори маємо отримати ахроматичний відтінок.
PrevNext