Book Creator

מנהיגים ודמויות מופת

by רון בייר

Pages 2 and 3 of 13

Loading...
מהי מנהיגות?
מנהיגות היא יכולתו של אדם או קבוצת אנשים להוביל אנשים אחרים אל עבר מטרה משותפת במינימום סמכות. פעולה מנהיגותית, מתקשרת בצורה ישירה להשפעה וליצירת שינוי.

מיהו מנהיג?
•* מנהיג הוא אדם המשפיע על פעילות הקבוצה.
•* מנהיג הוא אדם ההולך בראש כדי להראות את הדרך לאחרים.
•* מנהיג קובע שיש לנהוג באופן מסוים.
•* מנהיג הוא אדם שסוחף אחריו אנשים, בעל יכולת הובלה והשפעה.
Loading...
דמות מופת
דמות מופת היא אישיות חשובה ומוערכת שתרמה ועשתה דברים חשובים שהשפיעו על המדינה, החברה, סביבה והעולם.
•דמות המופת מטביעה חותם (משפיעה) בהיסטוריה של עמה בשל היותה רבת פעלים ומצטיינת בתחומים שונים.
•פעולתה של דמות המופת השפיעה רבות בתחום עיסוקה וגרמה לשינוי מהותי ומשמעותי בדורה ואף בדורות הבאים.
•דמות המופת דבקה במטרה בכל מעשיה, והיא מהווה מודל לחיקוי, לדוגמא אישית