Book Creator

Technikum nr 1 w Wołowie

by Norbi

Cover

Loading...
Loading...
Zapraszamy!!!
Speech Bubble
Loading...

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie.
Jakie proponujemy zawody w naszej szkole?
Technik Logistyk
Technik Ekonomista
Technik Mechatronik
Technik Pojazdów Samochodowych
Technik Informatyk
Co możesz robić po ukończeniu:
Technik Logistyk
Logistycy zatrudniani są w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych, centrach logistycznych, firmach spedycyjno-transportowych, jednostkach służby zdrowia, wojsku.
Technik Ekonomista
Ekonomiści zatrudniani są w urzędach administracji państwowej i samorządowej, bankach, instytucjach ubezpieczeniowych, biurach rachunkowych i urzędach skarbowych, przedsiębiorstwach produkcyjnych, firmach usługowych i handlowych.
Technik Mechatronik
Technik mechatronik znajdzie zatrudnienie w zakładach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym oraz w zakładach prowadzących usługi w zakresie projektowania, serwisu, napraw urządzeń i systemów mechatronicznych.
Technik Pojazdów Samochodowych
Technik pojazdów samochodowych może znaleźć zatrudnienie w stacjach serwisowych, stacjach kontroli pojazdów, zakładach produkujących pojazdy samochodowe, salonach samochodowych, przedsiębiorstwach transportu samochodowego, warsztatach obsługi i naprawy pojazdów samochodowych
Technik Informatyk
Informatycy mogą podjąć pracę we wszystkich miejscach, gdzie wykorzystywane są komputery lub sieci IT. Mogą to być banki, urzędy, szkoły, firmy z branży rozrywkowej czy nawet te, które specjalizują się w tworzeniu lub sprzedaży sprzętu komputerowego.
Ponadto w naszej szkole organizowane są:
PrevNext