Book Creator

cc

by Zita Paulikienė

Pages 4 and 5 of 141

RESPUBLIKINĖ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ VIRTUALI


TIKSLAS. Skatinti vaikus domėtis tiriamąja veikla per meninę kūrybinę raišką, panaudojant medžių lapus, gamtinę medžiagą.

UŽDAVINIAI:
1. Ugdyti vaikų kūrybiškumą, stebint rudenėjančios gamtos grožį, medžių lapų įvairovę, jų formas, spalvas.
2. Pasirinktomis gamtinėmis medžiagomis kurti koliažus, spaudus, labirintus, atskleidžiant rudeninių lapų išskirtinumą.
3. Dalintis gerąja darbo patirtimi, plėtoti bendradarbiavimą tarp šalies ikimokyklinio ugdymo įstaigų mokytojų.

Parodos organizavimo darbo grupė: Palangos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Zita Paulikienė, ikimokyklinio ugdymo mokytojos – Raminta Mockienė, Raimonda Vainorė.
Radvilė (5 m.) ,,Žiogelių" grupė
Palangos l.-d. ,,Ąžuoliukas"
Mokytoja Raminta Mockienė
Loading...
Loading...
Loading...
,,Žiogelių" grupės vaikų (5-6 m.)
kūrybinis darbas
Palangos l.-d. ,,Ąžuoliukas"
Mokytoja Raminta Mockienė
Loading...
,,Drugelių" grupės vaikų (2-3 m.)
kūrybinis darbas
Palangos l.-d. ,,Ąžuoliukas"
Mokytoja Jūratė Stončienė
Loading...
Loading...
Ignas (5 m.) ,,Žiogelių" grupė
Palangos l.-d. ,,Ąžuoliukas"
Mokytoja Raminta Mockienė
,,Boružėlių" grupės vaikų (3-4 m.) kūrybinis darbas
Palangos l.-d. ,,Ąžuoliukas"
Mokytoja Raimonda Vainorė
Miglė 3 m., Liucija 3 m., Rusnė 3 m.
"Drugelių" grupė
Kuršėnų l.-d. „Eglutė“
Mokytojos – Virginija Perminienė, Vilma Alminienė
,,Spinduliukų“ grupės vaikų (3 m.) kūrybinis darbas
Telšių l.-d. ,,Saulutė” Mokytoja Edita Mitkienė
,,Kiškučių“ grupės vaikų (1-2 m.) ,,Suknelė“
Panevėžio l.-d. ,,Vaikystė“
Mokytoja Monika Sabaliauskaitė
,,Lašelių“ grupė, Kūrybinis darbas “Štai ir aš“, Kajus 5 m.
Panevėžio l.-d. „Jūratė“ 
Mokytoja Alma Žižniauskienė 
,,Žiogelių“ grupės vaikų (5 m.) kūrybiniai darbai
Palangos l.-d. ,,Ąžuoliukas“
Mokytoja Jūratė Mikalajūnaitė
PrevNext