Book Creator

ss

by Zita Paulikienė

Cover

Loading...
Palangos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“
respublikinė vaikų kūrybinių darbų paroda
,,Kuo užaugęs būsiu“

2022-11-28
Palanga
Tikslas. Siekti, kad plėstųsi vaikų žinios apie profesijas, sudarant sąlygas vaikams tyrinėti, eksperimentuoti, dalyvauti išvykose. 

Uždaviniai:
1. Aiškintis, kokiose skirtingose aplinkose ir erdvėse dirba ir kuria žmonės, kokius naudoja  įrankius, prietaisus, priemones.

2. Meninės veiklos metu vaikai kurs darbus apie matytas profesijas, ugdysis jų kūrybiškumas, vaizduotė.

3. Šeimos nariai įsijungs į projektą, pristatys savo profesijas.

Knygutės sudarytoja
direktoriaus pavaduotoja ugdymui Zita Paulikienė

EVA Š. 3 m. “Jūreivė”
„Boružėlių“ grupė, mokytoja Raminta Mockienė
Palangos lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas“ESTĖJA L. 3 m. “Autobuso vairuotoja”
„Boružėlių“ grupė, Mokytoja Raminta Mockienė
Palangos lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas“

KAMILĖ G. 3 m., SELINA ST. 3 m.
,,Konditerės“ „Žiogelių“ grupė
Mokytoja Raminta Mockienė
Palangos lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas“
MĖTA  M. 4 m. ,,Gėlininkė“
,,Boružėlių“ grupė
Panevėžio  lopšelis-darželis ,,Puriena“
Mokytoja Dalia Staniūnienė
PrevNext