Book Creator

bb

by Zita Paulikienė

Pages 2 and 3 of 63

Loading...
Brangioji saule, kai iš dangaus žiūrėsi į žemę,
pačiais šilčiausiais spinduliais glostyk mamos galvą,
kad ji pajustų, kokia man yra brangi.
Laisvūne vėjau, kai skrisi nerūpestingais žemės keliais,
sutikęs mano mamą pakštelk jai į skruostą, kad atmintų, kaip aš ją bučiuodavau vaikystėje.
Gerasis Dieve, saugok tą didį turtą,
 pavadintą MAMOS vardu, ir būk atidus, kai klausysi jos tylių maldų.
Vienintele mamyte, ačiū už gero linkinčias mintis,
aš jas kasdien randu vakaro tyloje, jos man labai svarbios.
Loading...
Loading...
Priešmokyklinio ugdymo grupė (6-7 m.)
Tauragės ,,Aušros“ progimnazija
Mokytoja Gina Ruikienė