Book Creator

Razmnozhavane

by Илиана Минчева

Pages 4 and 5 of 16

Loading...
Безполовото размножаване води до вредни генетични мутации.
Това откритие може да обясни защо сексуалното размножаване изглежда е преобладаващия начин за предаване на генетичен материал, въпреки че безполовото размножаване е по-лесно и по-бързо.
Изследването показва, че когато камшичестоопашатите гущери преминават от полово към безполово размножаване, това е последвано от натрупване на вредни мутации в митохондриалния геном.
Изследователите проверяват тази теория като изучават род гущери с камшичеста опашка. Този род е изключително интересен, тъй като някои от тях се размножават безполово, а други полово.
Формата на безполово размножаване, която използват тези гущери, се нарича партеногенеза. При нея ембрионът може да расте и да се развива без оплождане от сперматозоиди.
Партеногенетичните линии натрупват мутации по-бързо от сексуалните.
Loading...
Безполово размножаване при животните
Loading...
Безполовото размножаване се наблюдава при някои безгръбначни животни. То се осъществява чрез пъпкуване, соматична ембриогенеза и партеногенеза.

Loading...
Пъпкуване: 
Чрез пъпкуването се размножават някои мешести и плоски червеи. Върху родителския организъм се образува подутина, която нараства, отделя се и започва самостоятелен живот
Loading...
Соматична ембриогенеза: 
Размножаване, при което новият организъм произлиза от една или група телесни клетки на родителския организъм. 
Loading...
Партогенеза: 
Развитие на потомство от неоплодени яйца. Наблюдава се при плоски червеи, членестоноги и търтеите.