Book Creator

Razmnozhavane

by Илиана Минчева

Pages 2 and 3 of 16

Loading...
Безполово размножаване
Loading...
Тази форма на размножаване се е появила първа в еволюционното развитие на организмите. Размножаване, при което новия индивид произлиза от една или група соматични клетки на един родителски организъм и носи неговата наследствена информация, се нарича безполово размножаване. Единствен източник на генетична изменчивост при безполово размножаване са случайните мутации.
Loading...
Loading...