Book Creator

Zambia

by Pierson,Susan

Cover

Loading...
Loading...
Bemba: Abatotela bafwa ku Zambia
Tonga: Abangoni bobe eZambia
Nyanja: Abale athu mu Zambia
English: Our friends in Zambia
Nyanja: Tili ndi nthawi yabwino kusintha inu pano

Bemba: Twasumina ukwenda na ifwe pano nabashikulu

English: We are so happy to be here with you
Nyanja: Tili ndi nthawi yabwino kusintha inu pano

Bemba: Twasumina ukwenda na ifwe pano nabashikulu

English: We are so happy to be here with you
Nyanja: Tidalitse kukoma kusoma nazo ndi kusintha kwanu

Bemba: Tili nabumfwelela ukubala ukulola nabo na kulya kwebo

English: We are looking forward to reading with you and hearing your stories
Nyanja: Tidalitse kukoma kusoma nazo ndi kusintha kwanu

Bemba: Tili nabumfwelela ukubala ukulola nabo na kulya kwebo

English: We are looking forward to reading with you and hearing your stories
Nyanja: Tidzalandira kusiyana maulamuliro aine. Iwe utiyendera kukweza tisilize

Bemba: Twamona ukwenda tulanda ifyakwenu pa nsenga. Iwe wemoneka uli ng'anda kukolela kusambilila.

English: We are going to learn some of your language. You will be able to help us practice.
PrevNext