Book Creator

АЗБУКА

by Caritas Sofia

Cover

Loading...
AЗБУКА
Loading...
ALPHABET
Loading...
ЛЕГЕНДА
СЪДЪРЖАНИЕ
Listen
Слушайте.
speak
Говорете / Повторете.
Book
Прочетете.
Пишете.
СЪДЪРЖАНИЕ
Българската азбука. Печатни букви.

Имена на буквите.

Транслитерация на българските букви с английски.

Съпоставка на български и арабски букви.

Съпоставка на български и персийски.

Букви от А до Я.
Слушайте. Говорете. Пишете. Прочетете.

Гласни.
Съгласни.
1 буква = 2 звука.

Писане на печатни букви. Работни листа.

Ръкописни букви.

Писане на ръкописни букви.

Do you know these words in Bulgarian?
Знаете ли тези думи на български?
БЪЛГАРСКАТА АЗБУКА
BULGARIAN ALPHABET
Имена на буквите
Печатни букви
Printed style
Транслитерация на българскитe букви с английски
Съпоставка на български и арабски букви
Съпоставка на български и персийски
PrevNext