Book Creator

Sách điện tử tương tác về đánh giá kết quả học tập môn Toán của học sinh tiểu học với sự hỗ trợ của công cụ AI

by Chu Thị Phương Thảo

Cover

Loading...
Rounded Rectangle
Lời giới thiệu
Đánh giá kết quả học tập môn toán của học sinh tiểu học là một vấn đề quan trọng, được quan tâm nhiều trong thời gian qua. Đánh giá đúng đắn kết quả học tập của học sinh sẽ giúp giáo viên nắm bắt được mức độ hiểu biết và vận dụng kiến thức, kĩ năng của học sinh, từ đó có kế hoạch giảng dạy và hỗ trợ học sinh phù hợp.
Cuốn sách "Đánh giá kết quả học tập môn toán của học sinh tiểu học với sự hỗ trợ của công cụ AI" của Nhóm 16 cung cấp những kiến thức cơ bản về đánh giá kết quả học tập môn toán của học sinh tiểu học
Ngoài ra, cuốn sách còn giới thiệu về sự hỗ trợ của công cụ AI trong thiết kế và đánh giá bài kiểm tra môn toán. Công nghệ AI có thể giúp giáo viên tự động hóa các công việc trong quá trình thiết kế và đánh giá bài kiểm tra, từ đó tiết kiệm thời gian và công sức, đồng thời nâng cao chất lượng đánh giá.
Cuốn sách được viết với ngôn ngữ dễ hiểu, phù hợp với giáo viên, học sinh và các nhà nghiên cứu quan tâm đến lĩnh vực đánh giá kết quả học tập môn toán của học sinh tiểu học.
Nội dung cuốn sách
 • Chương 1: Cơ sở lí luận về đánh giá kết quả học tập môn toán của học sinh tiểu học
Chương này trình bày những vấn đề cơ bản về đánh giá kết quả học tập môn toán của học sinh tiểu học, bao gồm: Các khái niệm, vai trò, chức năng, mục đích, người tham gia, các loại hình, nguyên tắc, phương pháp, công cụ và quy trình của đánh giá
 • Chương 2: Sự hỗ trợ của công cụ AI trong thiết kế và đánh giá bài kiểm tra môn toán
Chương này trình bày khái niệm cơ bản về công cụ AI và giới thiệu về một số công cụ AI hữu ích hỗ trợ trong việc thiết kế và đánh giá bài kiểm tra môn Toán, bao gồm:
Kahoot, Quizizz, Liveworksheet, Azota, Google Classroom, Gradescope, Prometheus, Turnitin
Kết luận
Cuốn sách "Đánh giá kết quả học tập môn toán của học sinh tiểu họcvới sự hỗ trợ của công cụ AI" cung cấp những kiến thức và thông tin cần thiết cho giáo viên, học sinh và các nhà nghiên cứu quan tâm đến lĩnh vực đánh giá kết quả học tập môn toán của học sinh tiểu học.
Mục lục
LỜI GIỚI THIỆU
MỤC LỤC
I. YÊU CẦU, MỤC TIÊU CẦN ĐẠT SAU DỰ ÁN
II. CÁC NỘI DUNG
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP VÀ SỰ TIẾN BỘ VỀ MÔN TOÁN CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC
 1. Các khái niệm cơ bản
 2. Vai trò của đánh giá trong giáo dục
 3. Chức năng của đánh giá
 4. Người tham gia đánh giá
 5. Mục đích đánh giá
 6. Các loại hình đánh giá
 7. Nguyên tắc đánh giá
 8. Phương pháp đánh giá
 9. Công cụ đánh giá
 10. Quy trình đánh giá
CHƯƠNG 2. SỰ HỖ TRỢ CỦA CÔNG CỤ AI TRONG THIẾT KẾ VÀ ĐÁNH GIÁ BÀI KIỂM TRA MÔN TOÁN
 1. Tìm hiểu chung về công cụ AI
 2. Một số công cụ AI có thể được sử dụng để thiết kế bài kiểm tra môn Toán
 3. Một số công cụ AI có thể được sử dụng để đánh giá bài kiểm tra môn Toán
III. TƯƠNG TÁC, PHẢN HỒI
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Rounded Rectangle
Chương 1:
Cơ sở lí luận của việc đánh giá kết quả học tập và sự tiến bộ trong môn Toán của học sinh tiểu học
1.Các khái niệm cơ bản
Chương 1:
Cơ sở lí luận của việc đánh giá kết quả học tập và sự tiến bộ trong môn Toán của học sinh tiểu học
Đánh giá vì sự tiến bộ của học sinh
PrevNext