Book Creator

Darnaus vystymosi tikslai

by Dalia SKINKIENĖ

Pages 2 and 3 of 6

Loading...
Darnaus vystymosi tikslai (DVT) – tai siekių, susijusių su ateities tarptautine plėtra, rinkinys. Jį sudarė Jungtinės Tautos šiuos siekius propaguodamos kaip tarptautinius darnaus vystymosi tikslus.
DVT programa bus vykdoma nuo 2015 m. iki 2030 m. Suformuluota 17 tikslų ir 169 konkrečių užduočių tiems tikslams pasiekti.

Loading...
Loading...
Loading...
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAI

Loading...
Loading...
Loading...
Gydytojas
Loading...
Fizinio aktyvumo specialistai

Loading...
Loading...
Medicinos sesuo

You've reached the end of the book

Read again

Made with Book Creator