Book Creator

1965 - 1980 Velferdsstat og oljeeventyr

by Alexandra-Elena Carare

Pages 2 and 3 of 13

Star;
Loading...
Folketrygden
Loading...
Det var arbeiderpartiet som satt med regjeringsmakt i hele 1945-1965 perioden som hadde unntak for en liten måned i 1963. Moderne velferdsstaten ble bygd ut i et sosialistisk demokratisk regime. Politiske partiene stilte seg bak som ønsket om utjevning og trygghet. Denne politikken ble et tydelig uttrykk for etterkrigstiden stevne om felles verdi - rundt 1965-1971 ble det styrt av Den borgerlige regjeringen som gjennomførte folketrygdreformen.  Det ble sikret alle stønad ved arbeidsledighet, alderdom, sykdom, uførhet, yrkesskade og svangerskap. Vi skal kjenne oss trygge på at vi får hjelp den dagen vi trenger det.
Loading...
Studentopprøret
Studentopprøret hadde et mer omfattende ungdomsopprør med bakgrunn i demokratiske, økonomiske og teknologiske endringer. Med unntak av Vest-Tyskland opplevde alle kjerneområder en befolkningseksplosjon etter den andre verdenskrig, og på 1960-tallet skjøt studenttallet i været. Det var flere som tok høyere utdanning, fordi mange mente at utdanning førte til bedre liv og ga økt sosial prestisje. Det skapte utdanningseksplosjon. Mange ungdommer mente også at foreldrene var materialistiske, for opptatt av økonomisk vekst og økt forbruk. Selv ønsket de å kjempe for saker som kvinnekamp osv.
Loading...
Loading...
Loading...
Mere utdanning og informasjon ble ungdommer kritiske med det som skjedde rundt dem i samfunnet, dette var noe nytt. Opprøret som hadde både startet i Frankrike og USA kom også til slutt til Norge. Da ble en og en sak om norsk medlemskap i EF hvor både gamle og unge ble engasjert. I 1970-tallet ble det den tida da grasrota i befolkningen satte saker på dagsordenen.