Book Creator

Proje Değerlendirme Anket Sonuçlarının Analizi

by Drama An Alchemist Or Chemist

Pages 2 and 3 of 11

PROJE DEĞERLENDİRME ANKET SONUCUNUN ANALİZİ
Loading...
1.Drama etkinliğinin kullanıldığı projemizde kimya öğretiminde kalıcı öğrenmeyi sağladığınızı düşünüyor musunuz?
 
Do you think that you provided permanent learning in chemistry teaching in our project where drama activity was used?     
Loading...
Loading...
Öğrencilerimizin %89,9'u drama etkinliği ile kimya öğretiminde  daha kalıcı öğrenme sağladıklarını ifade etmiştir.Proje kazanımlarımızın yüksek oranda gerçekleştirilmesi sevindiricidir.
Thought Bubble
Loading...
2.Projemizle çok sayıda bilim insanını, çalışmalarını ve bilimsel gelişim süreçlerini kavradığınızı düşünüyor musunuz?

Do you think you have grasped many scientists, their studies and scientific development processes with our project?
Loading...
Loading...
Öğrencilerimizin %89,9 luk kısmının proje çalışmalarımız sonucu çok sayıda bilim insanını, çalışmalarını ve bilimsel gelişim süreçlerini  kavradığı tespit edilmiştir.
Thought Bubble
3. Projemizde uyguladığımız oyunların ve kullanılan web2.0 araçlarının öğrenmeyi daha keyifli hale getirdiğini düşünüyor musunuz?

Do you think that the games and web2.0 tools used in our project make learning more enjoyable?
Öğrencilerimizin çok büyük bir kısmı oyunlarla ve web2.0 araçlarıyla öğrenmenin daha keyifli olduğunu belirtmiştir.
Thought Bubble
4. Ekip arkadaşlarınızla işbirliği içinde ortaya koyduğunuz çalışmaların eğitim hayatınıza olumlu etkileri olduğunu düşünüyor musunuz?

Do you think that the studies you put forth in cooperation with your teammates have positive effects on your education life?
Öğrencilerimizin yaklaşık %90 lık kısmı işbirliği ve ekip çalışmasının eğitim hayatına olumlu etkileri olduğunu ifade etmiştir.Pandemi sonrası akran etkileşimli öğrenmenin öğrencilerdeki olumlu etkileri projemizin sevindirici sonuçlarındandır.
Thought Bubble
5.Bir drama gösterisi sahnelemenin kendinize olan güveninizi artırdığını düşünüyor musunuz?

Do you think staging a drama show increases your self-confidence?
Öğrencilerimizin %83,1 lik kısmı  bir drama gösterisi sahnelemeninin öz güvenlerini artırdığını ifade etmiştir.Bunun olumlu sonuçları ders başarılarına da yansıdığı tüm üyeler tarafından ifade edilmiştir.
Thought Bubble
6. Başka ülkelerdeki ve şehirlerdeki akranlarınızın çalışmaları motivasyonunuzu artırdı mı?

Did the work of your peers in other countries and cities increase your motivation?
Öğrencilerimizin %74,2'lik kısmı başka ülkelerdeki ve şehirlerdeki akranlarının çalışmalarının motivasyonlarını artırdığını ifade etmiştir.Bu durumun olumlu etkileri toplantılarımızda da paylaşılmıştır.
Thought Bubble
7. Değişik web2.0 araçlarını kullanmayı öğrendiniz mi?

Did you learn to use different web2.0 tools?
Öğrencilerimizin %68,5 lik kısmı projemizle  değişik web2.0 araçlarını kullanmayı öğrendiğini ifade etmiştir. Öğrencilerimizin yaptığı çalışmalardan bunu göstermektedir.
Thought Bubble
PrevNext