Book Creator

Симфонічна поема. Фантазія

by Станислав Иванович Горобец

Cover

Loading...
Концерт (від лат. concerto — змагаюсь) - жанр великого, віртуозного за характером музичного  твору для соліста (інколи двох - трьох) з оркестром у  формі тричастинного сонатного циклу.
твір, в основі якого лежить принцип протиставлення звучання окремих груп виконавців або виконавського колективу і соліста.
Чи полюбляєте би фантазувати? Імовірно, немає на світі
Такої людини, яка б ніколи не мріяла або не фантазувала. У музиці є навіть п’єси, які так і називаються – фантазії.
Фантазія – жанр інструментальної музики, зокрема симфонічної; твір вільної форми фантастичного змісту.
У минулому композитори намагалися надати своїм композиціям чітко визначеної форми, наприклад, рондо або сонати.
Якщо композитор відчував потребу у вільному вираженні своїх вражень, уявлень та емоцій поза межами усталених форм, чудовим виходом для нього було звернутися до фантазії – найбільш вільної форми з-поміж інших.
Назва цього жанру походить від грецького слова “фантас”, що означає “уява”. Із плином часу фантазія набуває дедалі вільнішого характеру, образні межі її розширюються.
Оскільки композиція іменувалася “фантазією”, митець мав змогу відійти від канонів, властивих музичним формам. Тому його не можна було звинуватити в порушенні усталеної музичної структури, оскільки фантазії її не мали.
У фантазії композитор презентує слухачеві головну музичну тему на самому початку твору, далі – ніби імпровізує на задану тему, змінюючи засоби музичної виразності. Митець продовжує музичний розвиток так, як підказують йому серце, власні почуття й емоції, уява і фантазія.
PrevNext