Book Creator

prava

by Vedran Lenac

Pages 2 and 3 of 5

Loading...
Djeca bez službenog identiteta
Loading...
Loading...
- nemaju ostala prava kao ostala djeca
- ne mogu se školovati, raditi, nemaju oblike socijalne
skrbi
Loading...
Loading...
Loading...
Djeca u ulozi odraslih
Loading...
- puno djece zahvaćeno u oružanim sukobima, u ulogama vojnika, seksualnih robova
Loading...

You've reached the end of the book

Read again

Made with Book Creator