Book Creator

Знак м'якшення

by Галина Яценюк

Cover

Loading...
Знак м'якшення
Позначення м'якості приголосних
Перегляньте навчальне відео або презентацію до теми, запам'ятайте правила вживання знака м'якшення та винятки з правил.
19
PrevNext