Book Creator

Păsările călătoare

by Viorica Istrati

Cover

Loading...
AVENTURA PĂSĂRILOR CĂLĂTOARE
Loading...
Loading...
ISTRATI VIORICA, director, grădinița Pănășești
Bine ați revenit acasă!
Apasă butonul și audiază poezia 
Thought Bubble
Domeniul de activitate: Limbaj și comunicare
Dimensiunea: Educație pentru limbaj și comunicare
UC 1.3 Identificarea obiectelor, claselor de obiecte, a acțiunilor, însușirilor, caracteristicolor, etc. portivit denumirii lor
UC 2.6 Expunerea logică, coerentă, creativă a anumitor evenimente
Vizionează și ascultă informația. Ce ai aflat?
Thought Bubble
Rezolvă puzzle și descrie ce vezi pe tablou
Thought Bubble
Domeniul de activitate:Limbaj și comunicare
Dimensiunea: Educație pentru limbaj șI comunicare

UC 1.2: Idenitificarea unor surse sonore (persoane, vietăți, obiecte) a mărimii și depărtării acestora, după sunetele produse
Formează perechi între imagine și sunetul emis de pasăre
Thought Bubble
Domeniul de activitate: Științe și tehnologii
Dimensiunea:Educație pentru mediu
UC1.4: Idenitificarea și descrierea plantelor și animalelor (insecte, pești, amfibii, păsări, amamifere) și a părților componente ale acestora
joc: Plasează păsările în două grupe
Thought Bubble
Descoperă cuibul la fiecare pasăre!
(joc de formare a perechilor)
Thought Bubble
Fișă de lucru: Unește cu o linie pasărea și umbra ei
Thought Bubble
Domeniul de activitate: științe și tehnologii
Dimensiunea: FREM
UC 2.2: Identificarea și scrierea numerelor naturale 0-10
UC6.2: Compunerea și rezolvarea, în formă intuitivă, a problemelor simple de adunare și scădere
Numește pasărea.
Numără și indică cifra care corespunde numărului de păsări
Thought Bubble
descarcă fișierul și rezolvă probleme
Thought Bubble
PrevNext