Book Creator

Păsările călătoare

by Viorica Istrati

Pages 2 and 3 of 10

Loading...
Loading...
Bine ați revenit acasă!
Loading...
Apasă butonul și audiază poezia 
Thought Bubble
Loading...
Domeniul de activitate: Limbaj și comunicare
Dimensiunea: Educație pentru limbaj și comunicare
Loading...
UC 1.3 Identificarea obiectelor, claselor de obiecte, a acțiunilor, însușirilor, caracteristicolor, etc. portivit denumirii lor
UC 2.6 Expunerea logică, coerentă, creativă a anumitor evenimente
Loading...
Vizionează și ascultă informația. Ce ai aflat?
Thought Bubble
Loading...
Rezolvă puzzle și descrie ce vezi pe tablou
Thought Bubble