Book Creator

Çokgenler

by Zeynep K.

Cover

Loading...
Loading...
Çokgenler
Loading...
This notebook belongs to:
Zeynep K.
Tanımlar:
-Çokgeni oluşturan doğru parçalarına çokgenin kenarları denir.
-Kenarların birleştiği noktalara çokgenin köşeleri denir.
-Köşelerde oluşan ve çokgenin içinde kalan açılara çokgenin iç açısı denir.
-Çokgenin ardışık olmayan kenarlarını birleştiren doğru parçalarına çokgenin köşegeni denir.
Çokgenler
Çokgen Nedir?
En az üç doğru parçasının, birer uçları ortak olacak şekilde ardışık olarak birleştirilmesiyle elde edilen basit, kapalı ve kendisini kesmeyen düzlemsel şekillere çokgen denir.
Çokgenlerin Özellikleri
1. Bir düzgün çokgende sabit bir köşeden aynı sayıda kenar atlanarak çizilen köşegenlerin uzunlukları eşittir.
n kenarlı bir çokgenin;
-İç açıları toplamı (n-2).180 dir.
-Dış açıları toplamı 360° dir.
2. Bir köşeden çizilen köşegenler arasındaki açılar eşittir.n kenarlı çokgende,bu açıların her birinin ölçüsü α=180/n dir.
Çokgenlerin Özellikleri
1. Bir düzgün çokgende sabit bir köşeden aynı sayıda kenar atlanarak çizilen köşegenlerin uzunlukları eşittir.
Düzgün beşgenin bütün köşegenleri aynı uzunluktadır.
Düzgün sekizgende |NI|=|ZK|… ; |MI|=|HK|….
2. Bir köşeden çizilen köşegenler arasındaki açılar eşittir.n kenarlı çokgende,bu açıların her birinin ölçüsü α=180/n dir.
Düzgün Çokgenler
1.
Tüm kenar uzunlukları ve açıları aynı olan çokgenlere düzgün çokgenler denir.
Eşkenar Üçgen
Çözüm:
1.kuralda eşkenar üçgenin iç açısının 60° olduğu yazıyor ve ayrıyeten 4. kuralda kenar uzunlukları eşit olduğu söyleniyor.
Buna göre cevap A'dır.
Üç kenarının uzunluğu, eşit olan üçgenlere eşkenar üçgen denir.
Özellikleri:
1.Üç kenarı birbirine eş ve iç açılarının her birinin ölçüsü 60°’dir.
2. İç açıları toplam 180° dir.
3.Herhangi bir yükseklik eşkenar üçgeni iki tane 30-60-90 üçgenine ayırır.
4.Eşkenar üçgenin kenar uzunlukları,yükseklikleri, açıortayları ve kenarortayları eşittir.
2.Uzunluğu 15 cm olan bir ipin tamamı ile bir eşkenar üçgen elde ediliyor. Bu üçgenin kenar uzunluğu kaç cm'dir?
Çözüm:
Eşkenar üçgenin kenar uzunlukları eşit olduğuna göre 3 eşit kenara sahiptir.
Yani cevap 15/3=5 cm'dir.
PrevNext