Book Creator

Dictionary of IT terms

by mrTONY24

Cover

Loading...
Dictionar de termeni IT
Loading...
Dictionary of IT terms
Loading...
Pirvu Antonio
Placa de baza
Placa de bază este placa principală a unui calculator, o componentă hardware complexă pe care sunt montate toate componentele hardware ale PC-urilor sau ale altor aparate electronice computerizate. Placa de bază reprezintă elementul de legatură dintre toate componentele calculatorului.
The motherboard is the main board of a computer, a complex hardware component on which all the hardware components of PCs or other computerized electronic devices are mounted. The motherboard is the connecting element between all the components of the computer.
Procesor
În informatică, un procesor este un dispozitiv hardware al unui computer care pornind de la un set de instrucțiuni efectuează operațiuni pe o sursă externă de date. Termenul este frecvent utilizat pentru a face referire la unitatea centrală de procesare dintr-un sistem.
In computing, a processor is a hardware device of a computer that, starting from an instruction set, performs operations on an external data source. The term is often used to refer to the central processing unit in a system.
Memoria RAM
Memoria cu acces aleator sau memoria RAM este denumirea generică pentru orice tip de memorie de calculator care poate fi accesată aleator, oferind acces direct la orice locație sau adresă a ei, în orice ordine, chiar și la întâmplare si pentru care se implementează de obicei pe cipuri (circuite integrate) electronice rapide și fără părți în mișcare (și nu pe dispozitive magnetice sau optice precum discurile dure sau CD-urile).
Random access memory or RAM is the generic name for any type of computer memory that can be accessed at random, providing direct access to any location or address, in any order, even at random, and for which it is usually implemented on fast electronic chips (integrated circuits) with no moving parts (and not on magnetic or optical devices such as hard disks or CDs).
PrevNext