Book Creator

Hrvatska u prvoj polovici 19.stoljeća

by Antonija Jagodar

Cover

Loading...
HRVATSKI NARODNI PREPOROD
Hrvatski narodni preporod,

 naziv je za nacionalni, kulturni i politički pokret u Hrvatskoj 1835–48.
JANKO DRAŠKOVIĆ
hrvatski preporoditelj i političar

God. 1832. u Karlovcu je iz tiska izašla njegova Disertatia.

Bila je to prva programska politička brošura napisana štokavskim narječjem. 
PrevNext