Book Creator

ELECTROCINETA

by Ana Necula

Cover

Comic Panel 1
Loading...
Necula Ana-Maria
Clasa a VIII-a B
Scoala Gimnaziala "Tristan Tzara" Moinesti
Profesoara: Moga Mariana
Comic Panel 2
Comic Panel 3
Boom
Legea lui Ohm
Legea lui Ohm sau legea conducției electrice, stabilește legătura între intensitatea curentului electric (I) dintr-un circuit electric, tensiunea electrică (U) aplicată și rezistența electrică (R) din circuit.
I=U/R
unde:
I este intensitatea curentului, măsurată în amperi;
U este tensiunea aplicată, măsurată în volți;
R este rezistența circuitului, măsurată în ohmi
In cazul unui rezistor a cărui rezistență este constantă, dacă tensiunea crește, intensitatea curentului va crește proportional cu tensiunea și invers. Un astfel de rezistor care respectă fidel legea lui Ohm se numește rezistor ohmic.
Instrumentul pentru măsurarea rezistențelor electrice este ohmmetrul. Rezistența se poate măsura și indirect, măsurând tensiunea și intensitatea și făcând apoi raportul dintre mărimile acestora.
Comic Panel 4
Rezistenta electrica
Ooh
Rezistența electrică este o mărime fizică prin care se exprimă proprietatea unui conductor electric de a se opune trecerii prin el a curentului electric. În electrotehnică, ea este o măsură care determină ce valoare de tensiune este necesară pentru ca un anumit curent electric să treacă printr-un circuit (conductor) electric dat. Unitatea de măsura a rezistenței electrice, în SI, este ohm-ul, notat cu Ω.
Într-un circuit electric simplu (ochi), valoarea rezistenței lui se calculează cu ajutorul legii lui Ohm, fiind egală cu raportul dintre tensiunea U aplicată la bornele circuitului și intensitatea I a curentului care circulă prin circuit.

R=U/I

Inversa acestei mărimi este mărimea conductanță electrică.
legea rezistuarelor
Rezistorul este o piesă componentă din circuitele electrice și electronice a cărei principală proprietate este rezistența electrică.
Gruparea generatoarelor:

A. Gruparea serie
Pentru agrupa în serie mai multe generatoare se leagă borna negativă a unui generator cu borna pozitivă a următorului generator ş.a.m.d.
Yeah
B. Gruparea paralel
Pentru gruparea paralel a generatoarelor, se leagă la un loc bornele pozitive şi de asemenea se leagă împreună bornele negative.
energia si puterea electrica
Energia şi puterea electrică, sunt două mărimi care nu pot fi separate. Energia ca si mărime fizică nu reprezintă altceva decât capacitatea unui sistem de a efectua lucru mecanic ca rezultat al transformarilor suferite în trecerea de la o stare iniţială la o stare de referinţă.
Energia furnizată de un generator electric într-o unitate de timp se numeşte putere electrică. 
Trecerea unui sistem în cursul transformării de la o stare la alta, are ca rezultat schimbări de viteză, poziţie, temperatură, etc., schimbări ce au loc atât asupra sa cât şi asupra sistemelor externe.
Wow
Unitatea de măsură pentru energie, standardizată la nivel internaţional este Joule. Dacă vorbim de energia electrică (W), unitatea de măsură utilizată este W/h (wat/oră). Un wat reprezintă consumul unui Joule pe secundă.
J = W*S
W = P*t = W*h
W – Energia (w/h)
P – Puterea (w)
T – Timpul (h)
legea lui joule
Pow
Legea lui Joule:
Căldura disipată (Q) de o porțiune de circuit cu rezistența electrică R este direct proporțională cu pătratul intensității curentului ( I2 ) care parcurge acea porțiune, cu rezistența ei ( R ) și cu durata trecerii curentului ( Δt ).

unde,
R este rezistența electrică,
I este intensitatea
curentului electric,
Δt este intervalul de timp.
W=Q=R*I*I*t
Thought Bubble
PrevNext