Book Creator

Нашите буквички

by Sneji Nikolaeva

Pages 2 and 3 of 28

Loading...
Loading...
ДАЛИ НИ ДВАМАТА БРАТЯ,
АЗБУКА – СТРОЙНО ХОРЦЕ.
НИЗАЛИ БУКВИЧКИ – ЗЛАТО
С ОСТРОТО ПАЧЕ ПЕРЦЕ.
К. Малина