Book Creator

Diena darželyje

by Asta Sviderskienė

Cover

Loading...
DIENA DARŽELYJE
Loading...
Smagūs vienos dienos nutikimai
LAVINAME PROTĄ IR ATMINTĮ
SVAJOJAME NUKELIAUTI
Vištytė ir gaidžiukas
Buvo senelis ir senelė, turėjo juodu vištytę ir gaidžiuką.
Senelė pasiuvo gaidžiukui naujas kelnytes, o vištytei sijonuką ir išleido abu riešutauti.
Gaidžiukas įlipo į lazdyną ir raško riešutus. Vištytė aplink bėginėja ir karkia:
- Kar, kar, kar! Ir man bent kekelę!
Kai tik metė gaidžiukas riešutų kekelę, išmušė vištytei akelę.
Ir vėl raško riešutus gaidžiukas. Vištytė bėginėdama aplinkui vėl karkina:
- Kar, kar, kar! Ir man bent kekelę!
Kai tik metė gaidžiukas kekelę, išmušė kitą vištytei akelę.
Dabar vištytė parbėgo rėkdama namo ir pasisakė senelei, kad jai gaidžiukas akeles išmušė. Senelė ėmė bartis:
- Gaidžiuk, gaidžiuk! Kam tu vištytei akeles išmušei?
- O kam man lazdynas kelnytes perplėšė?
- Lazdyne, lazdyne! Kam tu gaidžiukui kelnytes perplėšei?
- O kam mane ožka pagraužė?
- Ožka, ožka! Kam tu lazdyną pagraužei?
- O kam manęs piemuo neganė?
- Piemenie, piemenie! Kodėl tu ožkos neganei?
- O kam man šeimininkė paplotėlio nepakepė?
- Šeimininke, šeimininke! Kodėl tu piemeniui paplotėlio nepakepei?
- O kad kiaulė tešlą surijo.
- Kiaule, kiaule! Kam tu šeimininkei tešlą surijai?
- O kam man paršelį vilkas nunešė?
- Vilke, vilke! O kam gi tu kiaulės paršelį nunešei?
- Mano gerklė ne grąžtu gręžta, ne kaltu kalta! Ammm!
Pagriebė vilkas paskutinį paršelį ir nubėgo į mišką.
PrevNext